Yağ Enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonu bir yerden alınan yağ hücrelerinin iğne ile başka bir yere verilmesidir. Alınan yer, genellikle karın bölgesidir. Verilen yağ hücreleri, yeni yerlerinde yaşamaya devam ederler ve orada bir dolgu maddesi görevi görür. Yağ enjeksiyonunun başarısı, verilen hücrelerin yaşamaya devam etmesine bağlıdır. Eğer verilen hücreler ölürse, birkaç hafta sonra bütün dolgunun etkisi ortadan kalkar. Kısacası, ölü yağlar erir. Yağ enjeksiyonu yapmanın birçok değişik tekniği ve aleti vardır. Temel olarak, yağlar özel liposuction enjektörleri ile alınır ve başka bir enjektöre aktarılarak yeni yerlerine enjekte edilir. Her iki safhada da, kesik yapmaya, dikişe gerek yoktur.

Bu işlemin başarılı olması tamamen kullanılan aletlere ve tekniğe bağlıdır. Son yıllara kadar, enjekte edilen yağların erimesi neredeyse bir kuraldı. Ancak son birkaç senede, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, verilen yağların tutma ihtimali oldukça arttı. Alınan hücrelerin hava ile temas etmemesi, yağların verildiği enjektörlerin boyutları, uygulanılan basınç da, kullanılan alet ve teknikler kadar önemlidir.

Yağ enjeksiyonu en çok yüz bölgesi için tercih ediliyor

Yağ enjeksiyonu çoğunlukla, yüzde bölgesinde, dudakları kalınlaştırmak, ağız kenarındaki derin kırışıklıkları doldurarak yok etmek, elmacık kemiklerini dolgunlaştırmak hatta alt çeneyi biraz büyütmek amacı ile kullanılır. Yöntem, kaza sonrası oluşmuş deformasyonları düzeltmek için de kullanılabilir. Örneğin, alında bir çöküklük oluşmuşsa, bu bölge yağ ile doldurularak düzeltilebilir. Yağlar, ayrıca, kalçaların şeklini düzeltmek, daha önce yapılmış ve çöküklüklere sebep olmuş liposuction deformasyonlarını düzeltmek amacıyla da sıkça kullanılır. Operasyon için lokal anestezi yeterlidir. Fakat işlemin sağlıklı olması açısından, operasyonun ameliyathane ortamında yapılmasında fayda vardır. Alınan yağların hazırlığı ve nakli yaklaşık 20’şer dakika sürmektedir.